přednáška šikana - kamarádství

Ve čtvrtek 9. ledna jsme si vyslechli přednášku v rámci sociopatologické prevence pod názvem Šikana - kamarádství. Poznatky z přednášky jsme využili k diskusi, kterou jsme měli už jenom v naší třídě. Děkujeme paní asistentce Marii Šiborové za zajímavé a pro nás důležité informace, které jsme se v této přednášce dozvěděli.