Amálko a Lukášku, čeká vás opakování učiva 2. ročníku. Věřím, že všechno zvládnete, jste moc šikovní. V ČJ - uč. i PS opakování učiva, dokončíte souhrnné opakování, ústně, přes folii - doplňovací cvičení, vámi vybrané cvičení napíšete do sešitu, písanku jste dopsali, čítanku dočtěte - jedna básnička, v M - geometrie a v PRV v PS dopište opakování. Máte zadání na celý týden, můžete zvolnit tempo. My budeme opakovat ve škole. Myslíme na vás myslíme a věříme, že se s vámi v úterý setkáme při focení. E. S.