Jak jistě již víte, zítra od 9 hodin startuje na ČT 2 pořad UčíTelka. Má se jednat o vyučovací bloky o délce 30 minut, které budou seřazeny po třídách. Každý den bude věnován jednomu předmětu, takže zítra je český jazyk, v úterý matematika, ve středu prvouka. Doporučuji vám, milí žáci, toto vysílání sledovat. Vy, jako třeťáci, byste měli být na řadě chvilku po desáté hodině, protože mezi bloky bude vždy krátká přestávka. V zítřejší hodině si máte zopakovat slovní druhy. Ke sledování tohoto dílu si připrav kartičku s přehledem slovních druhů - máš ji ze 2. třídy nebo učebnici na str. 54. Přeji ti, příjemné a přínosné sledování zítřejšího programu!