V hodinách matematiky často řešíme slovní úlohy, které se týkají nakupování. Proto jsme si vyrobili jednoduchou pokladnu ze zápalek.