Dramatizace pohádky byla úsměvná stejně jako náš Víťa. Opět 1. místo. Gratulujeme!