Vážení rodiče, touto cestou vám děkuji za tříletou spolupráci při výchově a vzdělávání našich dětí. Krátká bilance: 11 žáků má samé jedničky a 22 žáci mají vyznamenání, 14 žáků obdrželo pochvalu třídní učitelky za výborný prospěch a aktivitu a 8 žáků pochvalný list za práci ve Čtenářském klubu. Je to i vaše zásluha, podíleli jste se na online výuce při plnění úkolů a dohledu nad prací dětí. Mockrát děkuji za dary, květiny a pozornosti, které jsem od vás obdržela, čehož si velmi vážím. I žáci si přišli na své, když jsme si pochutnali na zákuscích, které nám spolu s dárky přinesla paní Kolková. Přeji vám vše dobré, odpočinkové léto plné pohody a radosti a ať se vám další online výuka vyhne obloukem. Eva Surá