Tak jsme to dokázali! Naučili jsme se číst! Naše čtení jsme v pondělí 21. 6. předvedli panu starostovi a paní místostarostce. Poté jsme byli slavnostně pasování na čtenáře. Každý jsme dostali knížku, kterou si určitě o prázdninách přečteme, pamětní list a placku s nápisem "Už jsem čtenář". V knihovně jsme pak zůstali na úvodní knihovnické lekci. Slib, který jsme slibovali coby nastávající čtenáři, najdete taky mezi fotkami. Budeme se snažit ho plnit, ale nebude to lehké.