Často od dětí slyšíme, že je škola nuda, nebaví je. Možná je to tím, že čím jsou žáci starší, tím více informací se musí naučit. Pak už nezbývá mnoho času na hry a zábavné aktivity, Přesto se s páťáky v tomto roce pokusíme oživovat si výuku tak často, jak to půjde. Začátkem září jsme se v hodině přírodovědy pokoušeli vyzrát na sílu gravitace a s dalšími aktivitami a projekty se ještě setkáme. Sama jsem zvědavá na to, co všechno zvládněme vymyslet.