Organizace posledních dvou dnů ve 4. A

Milí rodiče i čtvrťáci,

      pro jistotu zde ještě jednou shrnu, co nás čeká v posledních dvou dnech, tzn. v pondělí a v úterý. Takže:

pondělí 29.6.

- třída bude pohromadě (děvčata i chlapci) v naší kmenové učebně

- do školy mohou přijít i děti z distanční výuky

- příchod do školy v 7:40 hod.

- náplň dne - odevzdání učebnic, rozdání výtvarných prací, úklid třídy...

- odchod na oběd a domů v 10:30 hod., družina už není v provozu!

úterý 30.6.

- příchod do školy v 9:00 hod.

- do 10:50 hod. ukončení a zhodnocení školního roku + vydání vysvědčení

- v 10:50 hod. odchod na oběd, domů,... A NA PRÁZDNINY!