Děkujeme paní učitelce Kovářové za sladkou dobrotu.