STŘEDA - 1.4. - OV

Dnes se podíváme na život v krajích a regionech. 

STŘEDA - 25.3. - OV

Tématem dnešní hodiny je životní prostředí a jeho ochrana. Součástí je i dobrovolný úkol - Dopis lidem, kteří žijí na planetě Zemi. 

STŘEDA - 18.3. - OV

Učivem dnešní hodiny je SPRÁVA OBCE. 

STŘEDA - 11.3. - OV

Učivo najdete na dalším listu - soubor je spojen i s dějepisem. Tématem je OBEC