Materiály ke zkoušení. Minerál poznej, zařaď a urči vzorec.