9.A – Německý jazyk 30. 3. – 3. 4. 2020

Zdravím Vás všechny opět po týdnu. Podle nových pokynů vedení školy bude forma výuky realizována prostřednictvím Microsoft Teams, proto využití Freda zatím odkládám. Výukové materiály Vám vložím přímo sem na www, jak jste byli zvyklí. Děkuji za pochopení. MW

Nové učivo pro tento týden najdete ve vložené prezentaci (dole na stránce).

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

9.A – Německý jazyk – přípravy od 23. 3. do 27. 3.

Zdravím Vás opět po týdnu. Tento týden si uděláme trochu „volnější“, proto Vás prosím, abyste se věnovali online cvičením a projektu (viz. níže). Během týdne Vám snad zpřístupním materiály na webu fred.fraus.cz, kam mi budete vkládat požadované výstupy, či odkud budete čerpat učivo. Prosím sledujte proto stránky Vaší třídy. Děkuji a přeji pevné zdraví a dostatek trpělivosti.

 • Cvičení online L15 (1 – 5) - https://www.hueber.de/exercises/530-26661/a12/?rootPath=/exercises/530-26661/a12/#/sections
 • Projekt Berlin – L15, S. 38 – utvořte si myšlenkovou mapu na téma Berlín (do sešitu němčiny). Snažte se používat slova, která znáte, popř. pracujte se slovníkem Lingea.
 • S. 38/2 – přečtěte a přeložte si info o Berlínu
 • S. 38/3 – otázky  1 – 6 – do sešitu němčiny, zodpovědět německy celými větami
 • S. 38/4 – Ausflug nach Berlin = Výlet do Berlína – představte si, že plánujeme výlet do Berlína pro Vaši třídu. Naplánujte dopravu, ubytování, stravu, památky, které chcete navštívit. Popř. další věci, které Vás napadnou. Návrh tohoto výletu mi pošlete na školní mail ve formě prezentace v PowerPoint, název prezentace „Ausflug nach Berlin“. Pojmenování souboru – Berlin, Vaše jméno a příjmení, 9.A. Počet snímků nechám na Vás. V případě jakéhokoli citovaného textu, vložených obrázků atd. prosím nezapomeňte na konci prezentace uvést zdroje – německy Quellen. Celá prezentace bude v němčině! Odeslat do konce týdne.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

9.A  Německý jazyk - přípravy od 16. 3. – 20. 3. 2020

 • Uč. s. 37/9 – přečíst si rámeček se slovíčky, popř. si nová přeložit. Pak napsat do sešitu krátký text a popsat svou vysněnou dívku / svého vysněného chlapce. – ZKUSIT PROSÍM BEZ PŘEKLADAČE! (do sešitu)
 • PS s. 49/17, 18 – přečíst si text, zakřížkovat, které informace o herci Danielu Craigovi jsou v textu uvedeny. POZOR + zapsat do sešitu: německá složená podstatná jména začínající na „Lieblings- “ se používají, když je něco pro někoho nejoblíbenější. Proto se vždy spojují s přivlastňovacím zájmenem (např. mein Lieblingsschauspieler) nebo s druhým pádem vlastního jména (např. Lauras Lieblingsband). Přídavné jméno „beliebt“ se používá, jen když je někdo nebo něco u někoho oblíbený / oblíbené (např. Frau Meier ist eine beliebte Lehrerin. / Sie ist bei Ihren Schülern sehr beliebt.)
 • 18b – napsat do sešitu podle bodů v 18a poznámky ke své oblíbené herečce / svému oblíbenému herci.
 • 18c – text o do sešitu (rozsah: 1 stránka A5 v sešitu)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

11. – 13. 3. 2020

 • Pracovní sešit s. 85 – Schiffe versenken (něco jako lodě). Zahrajte si s někým doma. Pokud uhodnete, říkáte: „Treffer!“ (zásah). Pokud neuhodnete, říkáte: „Kein Treffer!“ (vedle)
 • Pracovní sešit s. 47, cv. 9, 10, 11, 12
 • Učebnice s. 37, cv. 8 – prohlédnout si obrázek a názvy aktivit, pak si přečíst jazykové prostředky pro rozhovory. Klíčové je opakování modálního slovesa können. Napište si do sešitu:

ich kann

du kannst

er kann

wir können

ihr könnt

sie, Sie können

Modální slovesa se stejně jako v češtině pojí s infinitivem dějových sloves (např. mohu učit). V němčině se infinitiv dějových sloves přesouvá VŽDY na konec věty (podobně jako odlučitelná předpona). Např. In der Schule kann ich Mathematik lernen. (Ve škole se mohu učit matiku.)

 • Ve cv. 8 je také sloveso reiten = jezdit na koni. Neříká se Pferd reiten nebo auf einem Pferd reiten, ale pouze reiten.
 • Do sešitu si napsat modelové rozhovory podle cvičení 8 (od všech A – H)
 • Pracovní sešit s. 48, cv. 14 - 18