7. A - Německý jazyk - přípravy od 30. 3. do 3. 4. 2020

Zdravím Vás všechny opět po týdnu. Podle nových pokynů vedení školy bude forma výuky realizována prostřednictvím Microsoft Teams, proto využití Freda zatím odkládám. Výukové materiály Vám vložím přímo sem na www, jak jste byli zvyklí. Děkuji za pochopení. MW

Minule jsme v němčině skončili používáním sloves brauchen a möchten, která se pojí se 4. pádem. Nové učivo pro tento týden najdete ve vložené prezentaci (dole na stránce).

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

7.A – Německý jazyk - přípravy od 23. 3. do 27. 3.

Zdravím Vás opět po týdnu. Tento týden si uděláme trochu „volnější“, proto Vás prosím, abyste se věnovali online cvičením a projektu (viz. níže). Během týdne Vám snad zpřístupním materiály na webu fred.fraus.cz, kam mi budete vkládat požadované výstupy, či odkud budete čerpat učivo. Prosím sledujte proto stránky Vaší třídy. Děkuji a přeji pevné zdraví a dostatek trpělivosti.

 • Cvičení online L5 (1 – 6): https://www.hueber.de/exercises/530-26661/a11/?rootPath=/exercises/530-26661/a11/#/sections
 • Uč. s. 42/2 – Interviews – přečtěte si rozhovory s Nicole a Thomasem. Pomocí Vašich slovníčků si rozhovory ústně přeložte. Poté si vzpomeňte na rozvrhy, s nimiž jsme pracovali v 1. cvičení na téže straně. Přiřaďte rozvrhy každému z nich.
 • Uč. s. 42/3 – Ganztagsschule – česky do sešitu Nj napsat krátké zamyšlení o tom, co si myslíš o škole s celodenním programem

Uč. s. 42/4 – Interview – Wie ist das in Tschechien? – vytvoř podobné interview s tím rozdílem, že dotazovanou osobou budeš ty. Otázky a název časopisu Zickzack můžeš ponechat, ale můžeš si vymyslet i vlastní. Rozhovor bude v němčině. Délka minimálně jako u předchozího cvičení. Napsat do Wordu, pozn. bloku, případně jen do mailu. Tento rozhovor mi pošlete na školní mail s názvem souboru Interview, jméno a příjmení, 7.A.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

7.A – Německý jazyk - přípravy od 16. 3. – 20. 3. 2020

 • naše učebnice nabízí možnost spolupráce s aplikací v mobilu, kde najdete všechny poslechy nejen k PS, které máte na Vašem CD v PS, ale také poslechy K UČEBNICI
 • aplikaci si nainstalujte – do vyhledávače AppStoru nebo ObchodPlay BESTE FREUNDE HUEBER (oranžová ikona), aplikace vyžaduje 116,11 MB volného místa – po instalaci a otevření aplikace se Vám nabídnou díly učebnic a pracovních sešitů ke stažení, Vás bude zajímat jen ten první – Hueber 1.1 (oranžový), stáhnete a máte přístup ke všem poslechům podle lekcí a čísel cvičení
 • https://www.hueber.de/beste-freunde/app
 • Uč. s. 36/6 – prohlédnout si obr. + zapsat do sešitu číslo cvičení a stranu – k tomu otázka: Was passiert hier? = co se tu stalo? / co se tu děje? --- zapsat do sešitu německy odpověď, snažit se prosím nepoužívat překladač. Pracujte s tím, co umíte.
 • Uč. s. 36/7 – prohlédnout si prospekt s psacími potřebami, pak poslechnout slova a ukazovat na obrázky na prospektu. 7b – poslechnout si slova s urč. členy a opakovat je nahlas, pokud je třeba, znovu zopakovat. Následně si zapsat podstatná jména spolu s určitými členy do sešitů a použít rodové barvy (mužský rod – modře, ženský rod – červeně, střední rod – zeleně). 7c – znovu poslech a kontrola členů, případná oprava.
 • Pracovní sešit s. 43/4,5
 • Uč. s. 36/8 – prohlédnout si obrázek B, pak poslech a současné čtení rozhovoru, případný překlad nových slov
 • !!! do sešitu – poznamenat si sloveso brauchen = potřebovat – na rozdíl od češtiny se používá s podstatným jménem – např. Laura braucht einen Füller. X Laura braucht einen Füller kaufen.
 • 8b – napsat si do sešitu číslo cvičení + otázku Was braucht Laura? – přečíst si znovu rozhovor a použít v odpovědi neurčitý člen --- Laura braucht einen Füller. – tvar einen je 4. pád neurčitého členu mužského rodu (od ein) --- sloveso brauchen se stejně jako v češtině pojí se 4. pádem
 • Napsat si do sešitu Was möchte Laura? --- Laura möchte einen Kuli. --- möchten (chtít) + 4. p. – vyčasovat písemně sloveso do sešitu a umět (ich möchte, du möchtest, er möchte, wir möchten, ihr möchtet, sie/Sie möchten). Poznamenat si, že na otázku Was braucht / möchte sie? se odpovídá neurčitým členem (stejně jako na otázku Was ist das? – Das ist ein Füller.)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

11. – 13. 3. 2020

 • Platí pro obě skupiny.
 • Pracovní sešit s. 83, popř. s. 85 – Pozorně sleduj 10 sekund, co je na obrázcích. Poté sešit zavři a zkus německy vyjmenovat předměty, které sis zapamatoval/a.
 • Pracovní sešit s. 41, 42, cv. 2, 3
 • Učebnice s. 35, cv. 5 – Die Stimme von Prinzessin Caralinga. Nejprve si přečti nadpis, poté otázky Kdo je ta žena? Co dělá? a Jaké je její zaměstnání? Své domněnky si poznač na papírek. Pak si přečti text. Neznámá slovíčka najdeš ve slovníčku v PS příslušné lekce, popř. pracuj s elektronickým slovníkem - https://slovniky.lingea.cz/nemecko-cesky (zde najdeš často i správnou výslovnost)
 • Text si přelož, poté 5b – Co je správně? (na základě přečteného textu).

Slovíčka z 5. lekce budou opsána ve slovníčku. Zkoušet budu nejen jednotlivá slovíčka, ale i příkladná použití slovíček, tj. úplně pravý sloupec ve slovníku PS.