Podívejte se na naše nástěnky. Kreslili jsme rudkou naše maminky, pak jsme jim navlékali korále z jeřabin a nastříhaných brček. Již dříve jsme kreslili sluníčka a vyvozovali písmeno M.