Tak se jmenoval výukový program, který si pro žáky prvních tříd připravila paní uč. Ing. Bc. Marie Šiborová - metodik prevence. Společně si připomněli, že právě škola je pro ně tím NOVÝM SVĚTEM, řekli si, jak se v něm zorientovat a na co si dát pozor. Vysvětlili si význam slova Denní režim, zopakovali si pravidla chování při přecházení silnice a také to, jak se ve škole má každý žáček správně chovat. Paní Šiborové za přednášku moc děkujeme.