v prvouce máme téma Louka, které se nabízí k vytvoření "miniprojektu". Učíme se pracovat ve skupinách - pomáhat si, dohodnout se...Moc se vám to všem povedlo!