Po dlouhých týdnech distanční výuky jsme se opět vrátili do školy. Už jsme se na sebe moc těšili. Tento týden jsme měli více "hravý". Spousta úkolů se nám přeměnila na tvořivou činnost a z grafomotorického cvičení se stala hra s míčkem. 

Počítáme s housenkou

Nejprve jsme začali toto cvičení na rozvoj zrakové představivosti a matematické dovednosti. Do připravené housenky jsme vkládali knoflíky, kytičky a vršky od PET lahve. Počítali jsme, říkali si co je před, za, posunovali jsme se o 4 dopředu a zpět..... Zkrátka spousta nápadů a procvičování. Úkol dopadl tak, že si děti housenku chtěly nasbíraným materiálem vyzdobit. Zde je výsledek.

Dalším úkolem bylo procvičování a uvolňování ruky. Děti si měly po lavici posílat tenisový míček a roztáčet jej. Nakonec si užily i hru na koberci.

Největší úspěch z celého týdne mělo tvoření z ruliček. Dala jsem dětem volnou ruku a podívejte se, jak krásně si s úkolem poradily. Velmi oceňuji jejich tvořivost a také to, jak si vzájemně pomáhaly. Mám z nich velkou radost.