Jak se nám v Lešné líbilo?

To jsme se pokusili vyjádřit v miniprojektu a podařilo se nám to!