Informace k zahájení školního roku 2020/2021

Informace k nástupu do školy

  • Příchod do školy bude v úterý 1. září v 7. 40 hod., děti přijdou do šatny, společně s učitelkou odchází do třídy.
  • Před vstupem do šatny si žáci vždy zdezinfikují ruce. Rodičum není vstup do školy povolen.
  • Co si přineseme? podepsané přezůvky, ručník, kartička/ čip.
  • V 10:05 - 10:15 končí výuka. Žáci, kteří nemají v tento den nahlášený oběd, odcházejí domů. S ostatními dětmi jdeme na oběd, poté do šatny. Školní družina tento den nebude, rodiče mohou čekat děti před školou.
  • Od 2. září bude ranní družina od 6. 30 hod.