Informace k nástupu do školy

Milí rodiče, posílám upřesněný harmonogram prvního školního dne. Pěkný víkend. Ivana Kovářová

Informace k nástupu do školy

  • Příchod do školy v úterý 1. září v 7. 40 hod., děti přijdou do šatny, společný odchod do třídy.
  • Před vstupem do šatny – dezinfekce rukou.
  • Přinést: podepsané přezůvky, ručník, aktovka, pouzdro, pití, kartička/ čip.
  • V 10 hodin končí výuka, žáci, kteří nemají v tento den nahlášený oběd, odcházejí domů,   s ostatními dětmi jdeme na oběd, poté do šatny,  školní družina tento den nebude, rodiče mohou čekat děti před školou.
  • Od 2. září bude ranní družina od 6. 30 hod.
  • Letos budou mít děti nepovinný předmět Anglický jazyk, který všem doporučujeme.
  • Na přelomu září/ říjen proběhne sběr starého papíru, pomalu si můžou děti chystat.
  • Připomínám, že všechny učebnice a pracovní sešity si děti obalí.