Informace k nástupu do školy 12. dubna 2021

Vážení rodiče,

prosím, pozorně si přečtěte následující informace k nástupu do školy.


Provoz školy od 12. 4. 2021

Do školy nastupují třídy: přípravná, 1. A, 2. A, 4. A

Na distanční výuce zůstávají: 2. B, 3. A, 4. B, 5. A

Za týden se třídy prohodí.


Nástup do výuky:

- klasicky v 7.50, zahájení výuky v 8.00

Roušky:

- žáci musí mít respirátor nebo lékařskou roušku.

Testování žáků:

- žáci budou testování vždy v pondělí a ve čtvrtek ve svých třídách

- žáci se testují sami za dohledu učitele

- testování je bezbolestné a není nijak nepříjemné

- zákonní zástupci mohou požádat pro žáka o výjimku z testování, a to na základě předložení potvrzení, že žák v uplynulých 90 dnech onemocnění covid-19 prodělal

Organizace testování ve videu a v příloze

Obědy:

- žáci tříd, které jsou aktuálně ve škole mají automaticky přihlášeny obědy, pokud o oběd nemáte zájem, je třeba si jej odhlásit

Družina:

- ranní í odpolední družina bude v provozu (v případě ranní družiny však účast pečlivě zvažte, organizačně je to poměrně náročné – testování by proběhl již tady)

V případě dotazů kontaktujte vedení školy