Fyzika

Zdravím všechny pilné žáky, kteří využívají neplánovaného volna k opakování učiva a k prohlubování svých znalostí. Doporučuji si pročíst v učebnici (ne pouze v sešitě!!!) následující učivo:

Mechanické vlastnosti kapalin a plynů (str. 98 - 114), pokusit se odpovědět na otázky (str. 101, 102, 105, 108, 109, 113, 114).

Propočítat příklady na výpočet tlakové síly (str. 108 - 109).

Propočítat příklady na výpočet hydrostatického tlaku (str. 113 - 114).

Fyzika - úkoly na opakování

Všechny vás srdečně zdravím. Věřím, že si pravidelně opakujete fyziku a vzhledem k tomu, že se v letošním roce ve fyzice asi nepotkáme, doporučuji všem, aby si zopakovali učivo od začátku školního roku. Máme ještě probírat několik málo kapitol, které jsme nestihli (není toho moc). Ty probereme na začátku příštího školního roku, proto se už nebudeme zdržovat opakováním učiva 7. ročníku, ale jen to proletíme. Nové učivo se sami z učebnice neučte, probereme to až spolu. Opakujte si jen to, co jsme se spolu učili!

Na procvičení mám pro vás pár příkladů na opakování. Výsledky mně pošlete  na adresu zsvlcnov1@seznam.cz. Do předmětu mailu napište své příjmení, jméno a třídu (např. Novák Jan 7. A). Hodně zdaru…​​​​​​​

 1. Jakou rychlostí v km/h se pohyboval automobil, jestliže dráhu 3 km urazil za 2 minuty?


 1. Cyklista jel rychlostí 18 km/h. Jakou dráhu urazil za 14 minut?


 1. Jakou rychlostí v km/h jel automobil, jestliže za 50 minut ujel 105 km?


 1. Jakou dráhu urazil vlak za 25 minut, jestliže jel rychlostí 108 km/h?


 1. Jakou rychlostí v km/h se pohyboval cyklista, jestliže dráhu 400 m urazil za 1 minutu?


 1. Jakou dráhu urazil automobil za 3 minuty, jestliže jel rychlostí 90 km/h?


 1. Na jednu stranu páky jsme umístili těleso o hmotnosti 15 kg do vzdálenosti 3 m od osy otáčení páky. Jakou hmotnost má těleso umístěné ve vzdálenosti 2 m od osy otáčení páky, je-li páka v rovnováze?


 1. Na páce je ve vzdálenosti 0,6 m od osy otáčení zavěšeno závaží o hmotnosti 3 kg. Do jaké vzdálenosti od osy otáčení páky musíme zavěsit těleso o hmotnosti 0,5 kg, aby byla páka v rovnováze?


 1. Na páce je ve vzdálenosti 1,2 m od osy otáčení zavěšeno závaží o hmotnosti 4 kg. Do jaké vzdálenosti od osy otáčení páky musíme zavěsit těleso o hmotnosti 6 kg, aby byla páka v rovnováze?


 1. Na jednu stranu páky jsme umístili těleso o hmotnosti 5 kg do vzdálenosti 1,5 m od osy otáčení páky. Jakou hmotnost má těleso umístěné ve vzdálenosti 2,5 m od osy otáčení páky, je-li páka v rovnováze?

Fyzika opakování celku POHYB A SÍLA

Opět srdečně zdravím všechny sedmáky. Mám tady pro vás další úkoly na opakování učiva fyziky. Někteří z vás (a je jich hodně) mi stále neposlali vypracované úkoly, které jsem vám minule zadal!!! Tentokrát to nebude na výpočty, ale na opakování teorie. Na každou otázku odpovídejte stručně a výstižně, svými slovy, žádné rozepisování a opisování zápisu ze sešitu – TO NECHCI!!! Tak ukažte, kolik jste si toho zapamatovali.

 Odpovědi mně opět pošlete  na adresu zsvlcnov1@seznam.cz. Do předmětu mailu napište své příjmení, jméno a třídu (např. Novák Jan 7. A). Teď už to některým dá možná trochu zabrat, tak hodně zdaru…

 1. Co je to klid a pohyb tělesa? Uveď alespoň dva příklady. Jaký je rozdíl mezi trajektorií a dráhou?
 2. Kdy koná těleso pohyb přímočarý, křivočarý, posuvný, otáčivý, rovnoměrný a nerovnoměrný?
 3. Co je to rychlost rovnoměrného pohybu, jaké používáme jednotky rychlosti a jaký platí mezi nimi převodní vztah?
 4. Co je to těžiště tělesa, na čem závisí poloha těžiště
 5. Napiš zákon vzájemného působení dvou těles a uveď alespoň tři příklady.
 6. Napiš zákon setrvačnosti a uveď alespoň tři příklady.
 7. Co je to páka? Uveď pět příkladů užití páky.
 8. Co je to kladka a jaké máme druhy kladek? Jaký je mezi nimi rozdíl?
 9. Co je to síla, jakou má jednotku, čím ji měříme a jak ji znázorňujeme? Urči, jak velkou silou přitahuje Země psa o hmotnosti 4 kg.​​​​​​​
 10. Jaké jsou možnosti rovnovážné polohy tělesa?