Fyzika

Zdravím všechny pilné žáky, kteří využívají neplánovaného volna k opakování učiva a k prohlubování svých znalostí. Doporučuji si pročíst v učebnici (ne pouze v sešitě!!!) následující učivo:

Elektrické jevy (str. 98 - 113).

Pokusit se odpovědět na otázky (str. 102) - Co už víme o elektrických vlastnostech látek.

Elektroskop, Jednotka elektrického náboje (str. 108)

Vodič a izolant v elektrickém poli (str. 113).

Fyzika - příklady na procvičení

Všechny vás srdečně zdravím. Věřím, že si pravidelně opakujete fyziku a vzhledem k tomu, že se v letošním roce ve fyzice asi nepotkáme, doporučuji všem, aby si zopakovali učivo od začátku školního roku. Máme ještě probírat několik málo kapitol, které jsme nestihli (není toho moc). Ty probereme na začátku příštího školního roku, proto se už nebudeme zdržovat opakováním učiva 8. ročníku, ale jen to proletíme. Nové učivo se sami z učebnice neučte, probereme to až spolu. Opakujte si jen to, co jsme se spolu učili!

Na procvičení mám pro vás pár příkladů na výpočet tepla. Výsledky mně pošlete  na adresu zsvlcnov1@seznam.cz. Do předmětu mailu napište své příjmení, jméno a třídu (např. Novák Jan 8. A). Hodně zdaru…

 1. Jaké teplo jsme dodali 2,5 kg hořčíku o měrné tepelné kapacitě 1,02 kJ/kg oC, jestliže jsme jej zahřáli z teploty 30 oC na teplotu 90 oC?
 2. Vypočítej hmotnost tělesa o měrné tepelné kapacitě 0,832 kJ/kg oC, které jsme dodáním tepla 168,48 kJ   zahřáli z teploty 25 oC na teplotu 70 oC.
 3. Těleso o hmotnosti 5 kg a počáteční teplotě 30 oC jsme dodáním tepla 693 kJ zahřáli na teplotu 85 oC. Jaká je jeho měrná tepelná kapacita?
 4. Jaká je hmotnost tělesa o měrné tepelné kapacitě 1,32 kJ/kg oC, jestliže se dodáním tepla 138,6 kJ zahřálo z teploty 15 oC na teplotu 85 oC?

5.  Jaká je hmotnost stříbra o měrné tepelné kapacitě 0,234 kJ/kg oC a počáteční teplotě 30 oC, jestliže se         dodáním tepla 12,3 kJ zahřálo na teplotu 65 oC?

6.  Jaká je měrná tepelná kapacita tělesa o hmotnosti 2 kg, jestliže se dodáním tepla 108 kJ zahřálo                   z teploty 25 oC na teplotu 100 oC?

7.  Jaké teplo přijalo těleso o měrné tepelné kapacitě 1,02 kJ/kg oC a hmotnosti 7,5 kg,    

     jestliže se zahřálo z teploty 15 oC na teplotu 95 oC?

8.  Jaká je měrná tepelná kapacita tělesa o hmotnosti 4,5 kg, jestliže se dodáním tepla 131,6 kJ zahřálo             z teploty 30 oC na teplotu 95 oC? O jaké těleso se jedná?

9.  Vypočítej hmotnost tělesa o měrné tepelné kapacitě 0,832 kJ/kg oC, které se dodáním tepla 168,48 kJ          zahřálo z teploty 15 oC na teplotu 60 oC.​​​​​​​

10.  Jaká je měrná tepelná kapacita tělesa o hmotnosti 1,5 kg, jestliže se dodáním tepla 138.6 kJ zahřálo             z teploty 25 oC na teplotu 95 oC?

Fyzika - opakování učiva 8. třídy

Opět srdečně zdravím všechny osmáky. Mám tady pro vás další úkoly na opakování učiva fyziky. Někteří z vás mi stále neposlali vypracované úkoly, které jsem vám minule zadal!!! Tentokrát to nebude na výpočty, ale na opakování teorie. Na každou otázku odpovídejte stručně a výstižně, svými slovy, žádné rozepisování a opisování zápisu ze sešitu – TO NECHCI!!! Tak ukažte, kolik jste si toho zapamatovali.

 Odpovědi mně opět pošlete  na adresu zsvlcnov1@seznam.cz. Do předmětu mailu napište své příjmení, jméno a třídu (např. Novák Jan 8. A). Teď už to některým dá možná trochu zabrat, tak hodně zdaru…


 1. Kdy těleso koná práci, jaká je značka práce, jednotka práce a jak ji vypočítáme?
 2. Co je to výkon, jakou má značku, jednotku a jak jej vypočítáme?
 3. Co je to pohybová a polohová energie?
 4. Co je to teplo, jakou má značku, jednotku a jak jej vypočítáme?
 5. Co je to měrná tepelná kapacita, jakou má značku, jednotku a jak ji vypočítáme?
 6. Co je to tepelné záření a na čem závisí zvýšení teploty tělesa?
 7. Na čem závisí rychlost vypařování?
 8. Co je to var a na čem závisí teplota varu látky??
 9. Popiš cyklus zážehového čtyřdobého motoru.
 10. Co je to stejnorodé elektrické pole?