Fyzika

Zdravím všechny pilné žáky, kteří využívají neplánovaného volna k opakování učiva a k prohlubování svých znalostí. Doporučuji si pročíst v učebnici (ne pouze v sešitě!!!) následující učivo:

Výpočet hmotnosti tělesa (str. 93 - 94), propočítat příklady (str. 94 - 95).

Jednotky času (str. 95 - 96), propočítat příklady na převádění jednotek času (str. 96) - bude na to písemka!!!

Změna objemu pevných těles při zahřívání nebo při ochlazování (str. 100 - 102), pokusit se odpovědět na otázky (str. 103).

Změna objemu kapalin a plynů při zahřívání nebo při ochlazování (str. 104), pokusit se odpovědět na otázky (str. 105).