Fyzika

Zdravím všechny pilné žáky, kteří využívají neplánovaného volna k opakování učiva a k prohlubování svých znalostí. Doporučuji si zopakovat a umět graficky znázornit následující učivo:

Kulová zrcadla.

Odraz paprsků význačného směru na kulovém zrcadle - zkusit si bez sešitu nakreslit jednotlivé případy.

Zobrazení předmětu kulovým zrcadlem - zkusit si bez sešitu nakreslit jednotlivé případy.

Lom světla na rovinném rozhraní dvou optických prostředí.

Víc vám toho zadávat zatím nebudu, abyste se mohli soustředit více na přípravu na přijímací zkoušky.