Fyzika

Zdravím všechny pilné žáky, kteří využívají neplánovaného volna k opakování učiva a k prohlubování svých znalostí. Doporučuji si pročíst v učebnici (ne pouze v sešitě!!!) následující učivo:

Elektrické jevy (str. 98 - 113).

Pokusit se odpovědět na otázky (str. 102) - Co už víme o elektrických vlastnostech látek.

Elektroskop, Jednotka elektrického náboje (str. 108)

Vodič a izolant v elektrickém poli (str. 113).