Fyzika

Zdravím všechny pilné žáky, kteří využívají neplánovaného volna k opakování učiva a k prohlubování svých znalostí. Doporučuji si pročíst v učebnici (ne pouze v sešitě!!!) následující učivo:

Mechanické vlastnosti kapalin a plynů (str. 98 - 114), pokusit se odpovědět na otázky (str. 101, 102, 105, 108, 109, 113, 114).

Propočítat příklady na výpočet tlakové síly (str. 108 - 109).

Propočítat příklady na výpočet hydrostatického tlaku (str. 113 - 114).