Důležitá informace pro rodiče MŠ!!!

Oznamujeme zákonným zástupcům dětí.

Oznamujeme zákonným zástupcům dětí, které navštěvují mateřskou školu, že provoz mateřské školy bude i nadále probíhat V OMEZENÉM PROVOZU. Znovu žádáme rodiče, aby přiváděli děti zdravé. Prosíme, abyste opět zvážili, vzhledem k vyvíjející se situaci, přivádění dětí do kolektivu (zvláště rodiče na mateřské dovolené) v následujícím týdnu od 16.3.2020.

I nadále sledujte webové stránky, může dojít ke změně.

Děkujeme za pochopení.