1. Došlo – li u Vás ke změně některých osobních údajů (např. změna pojišťovny, bydliště + číslo domu, telefon, email) nebo změně zdravotního stavu Vaše dítěte (alergie, léky), písemně nás, prosím, o těchto změnách informujte. 2. Formuláře, které děti v úterý obdrží, pošlete vyplněné zpět do školy. 3. Ve středu si děti přinesou do školy pomůcky dle seznamu (potřeby do Vv a Pč, tabulka a fix….). 4. Ve čtvrtek Tv- přinést cvičební úbor, sportovní obuv, vše v pytlíku. Děkuji. Jitka Milošová