Doplněné info - přečtěte si

1. Došlo – li u Vás ke změně některých osobních údajů (např. změna pojišťovny, bydliště + číslo domu, telefon, email) nebo změně zdravotního stavu Vaše dítěte (alergie, léky), písemně nás, prosím, o těchto změnách, informujte.

2. Formuláře, které děti v úterý obdrží, pošlete vyplněné zpět do školy.

3. Ve středu si děti přinesou do školy pomůcky dle seznamu (potřeby do Vv a Pč, tabulka a fix….).

4.  Ve čtvrtek Tv- přinést cvičební úbor, sportovní obuv, vše v pytlíku.

 Děkujeme. IK