V pondělí 31. 5. jsme oslavili na prvním stupni Den dětí. Paní vychovatelky si pro nás připravily spoustu zábavných stanovišť ve vestibulu školy. Děvčata z devítky jim pomohly při našem soutěžení. Kdo splnil všech 10 úkolů, tak ve třídě jsme dostali výbornou sladkost Kinder Joy. Peníze na tuto výbornou sladkůstku pro všechny děti na 1. stupni věnovalo Sdružení rodičů. Moc děkujeme!