Byl parádní! Paní vychovatelky nám ve vestibulu připravily stanoviště, kde jsme si protáhli tělo, soustředili pozornost, utužovali kondici, mířili na cíl a udržovali rovnováhu. Ve třídě jsme luštili Jarní křížovku. A odměny byly sladké. Děkujeme za hezký Den dětí.