Český jazyk - na týden 16.3. - 20.3.

Úkoly z mluvnice, slohu i literatury

Mluvnice: Učivo o odborných názvech - termínech

Z učebnice str.25 zapište do sešitu informace o termínech z rámečku pod fotografiemi a vypracujte poté cv.2 a,b z téže strany. Dále ještě na str.26/cv.3a doplňte k fotkám správné odborné názvy.(napište do sešitů ne do učebnice)  Do skupin podle oborů pak rozřaďte termíny ze str. 26/cv.4b.

Ve slohu zůstavají pouze úkoly z min. týdne, tzn. životopis dle dřívějšího zadání. V čítankách si přečtěte indiánský příběh ze str.84 -86 ,,O dívce, která měla hodně ráda svého milého", název, autora zapište do literárního sešitu a tam také vypracujte úkoly str.86/ 1,3,4,5,6.

Doporučení:  Mluvnici procvičujte na www.umimecesky.cz a www.pravopisne.cz.