Český jazyk - na týden 16.3. - 20.3.

Učivo mluvnice, slohu i literatury.

V hodinách mluvnice nás čekají rozvíjející větné členy, proto zopakujte z uč. str.68 informace o základních větných členech. Pročtěte a potom vyplňte v PS str. 50,cv. 1 a cv. 2. (V něm podtrhujte podměty rovnou čarou a přísudky vlnovkou) V učebnici ještě prohlédněte tablku na str.69 o holém, rozvitém a několikanásobném přísudku.

Pravidla o shodě Po s Př najdete na str.69/4b, přečtěte a následně podle toho doplňte v PS str. 50/cv.3,4.

Ve slohu zůstává pouze úkol z prvního týdne samostudia, tzn. jen popis krajiny, jak bylo zadáno.

V literatuře str. 115 text Starší sourozenec, přečtěte, zapište název a autora do liter. sešitu a navíc i zamyšlení inspirované úkolem č.1, odpověď na otázku:

Myslíš, že je výhoda být mladším, nebo starším sourozencem, popř. jedináčkem? A proč?  (Odpovídej v rozsahu poloviny strany sešitu)

Doporučení:  Procvičujte libovolně na https://www.umimecesky.cz/ a také www.pravopisne.cz