8.A – Český jazyk - přípravy od 23. 3. do 27. 3.

Zdravím Vás opět po týdnu. Tento týden si uděláme trochu „volnější“, proto Vás prosím, abyste se věnovali online cvičením a projektu (viz. níže). Během týdne Vám snad zpřístupním materiály na webu fred.fraus.cz, kam mi budete vkládat požadované výstupy, či odkud budete čerpat učivo. Prosím sledujte proto stránky Vaší třídy. Děkuji a přeji pevné zdraví a dostatek trpělivosti.

Mluvnice a cvičení:

 • Online cvičení https://www.skolasnadhledem.cz/profil/2-stupen/12-cesky-jazyk/82-8-rocnik/246-skladba?scroll=1282 – doplňování interpunkce, druh souvětí, grafy souvětí, poměry mezi souřadně spojenými větami, rozlišování jednoduché věty a souvětí, určování druhu souvětí, určování větných členů --- z tohoto všeho bude opakování ve formě elektronické písemné práce. Informace k této práci a dalším studijním materiálům budou dodány během týdne.

Sloh:

 • Uč. s. 82/4 – vyberte si jedno z následujících témat a napište úvahu. Soubor mi odešlete na školní mail ve Wordu nebo pozn. bloku. Rozsah – jedna A4 – ne víc! V případě vlastního tématu mi jej nejprve napište, stačí v messengeru. Já Vám ho potvrdím a případně schválím. Termín dodání práce – do konce týdne.

Literatura:

 • Využijte čas k povinné četbě. Nezapomeňte na zápis ve čtenářských denících. Po návratu do školy budou mít všichni, kdo neměli, hotové projekty (zpaměti) + všichni budou mít všechny zápisy týkající se povinné četby ve čtenářských denících.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

8.A – Český jazyk - přípravy od 16. 3. – 20. 3. 2020

MLUVNICE + CVIČENÍ Z ČJ:

 • Uč. s. 73/4 – písemně do sešitu
 • Uč. s. 74/5 + určit druhy několikanásobných větných členů
 • Uč. s. 74/6 – písemně do sešitu a + b
 • Uč. s. 74 – tabulka – opsat, naučit se
 • Uč. s. 75 – písemně cv. 7, 8, 9 (a, b, c, e)
 • Uč. s. 75/10 – ústně + odůvodnit si pravopis
 • PS s. 49/1, 2
 • PS s. 50/3, 4

SLOH:

 • PS s. 81/2 – argumentace (a – f)
 • PS. s. 82/3 – do sešitu slohu

LITERATURA:

 • Prezentace Barvy Ameriky – zápis do sešitu literatury (vloženo úplně dole na stránce)
 • Čítanka s. 68 – Tanec s vlky (M. Blake) + úkoly pod textem (ústně)
 • Čítanka s. 70 – Malý velký muž (T. Berger) + úkoly pod textem
 • Využít čas k povinné četbě + nezapomenout na zápis do Čtenářského deníku

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

11. – 13. 3. 2020

Mluvnice:

 • Vypracujte pracovní list „Významové poměry mezi souřadně spojenými větami“ (vloženo níže). Kdo nemá možnost tisku, vypracuje úkoly do sešitu mluvnice.

Sloh:

 • Minulou hodinu jsme začali probírat úvahu. Zopakujte si, co to úvaha je, jaké jazykové prostředky při její tvorbě používáme, jak vypadá osnova úvahy.
 • Učebnice s. 125, cv. 4 – zjisti, co je to aforismus. U každého z uvedených aforismů si promysli, o čem bys psal/a, kdybys na daný aforismus měl/a napsat delší úvahu. Myšlenku napiš ke každému z aforismů do sešitu slohu.
 • Vytvoř do sešitu slohu myšlenkovou mapu na téma „Koronavirus“ (tak jak jsme to dělali minule). Napiš krátkou úvahu na toto téma (minimální rozsah 1 strana v sešitu slohu).