český jazyk mluvnice sloh literatura

6.A – Český jazyk 8. 6. – 12. 6. 2020:

Mluvnice

 • Tento týden budeme stále opakovat učivo z prvního stupně – věta jednoduchá, dole na stránce najdete pracovní list o dvou stranách. Vyplněný pracovní list mi prosím pošlete na mail.
 • Dole na stránce najdete také pravopisné cvičení s označením tohoto týdne. Také mi je prosím pošlete na mail, děkuji.

Literatura

 • Čítanka s. 159 – Strašidelný vlak (E. Blytonová) – přečtěte si ukázku + vypracujte úkoly pod textem (1 + 2 – ústně, 3 + 4 – písemně do sešitu literatury)
 • Čítanka s. 160 – Kouzelný koberec (S. Silverstein) – přečtěte si báseň, písemně do sešitu literatury vypracujte otázku pod básní č. 1.

Sloh

Tento týden si zkusíme vypracovat souhrnný test ze slohu – najdete jej dole na stránce. Test mi pošlete prosím na mail. Můžete pracovat s učebnicí, sešitem slohu.

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

6.A – Český jazyk 1. 6. – 5. 6. 2020:

Mluvnice

 • Tento týden zopakujeme větné členy – PS s. 56 – 57, cv. 1 – 5 + tabulka „Co mám umět“ – vyplněná cvičení mi prosím zašlete na mail, děkuji.
 • Začneme také opakovat to, co už víte o větě jednoduché. Vše najdete v přiložené prezentaci s názvem „Věta jednoduchá“. Zápis z prezentace si prosím opište do sešitů, pozorně si vše pročtěte.
 • Uč. s. 79/1, 2 – písemně do sešitu mluvnice
 • Uč. s. 80/3 – ústně
 • Uč. s. 80/4a, b, c – písemně do sešitu mluvnice
 • Cvičení z učebnice (1 + 2 + 4), která budete mít vypracovaná v sešitu mluvnice, mi prosím pošlete na mail, děkuji.

Literatura

 • Čítanka s. 157 – Temný netvor s dravou maskou (A. C. Doyle) – Přečtěte si ukázku z knihy Pes baskervillský, zapište si do sešitu literatury informace o autorovi (viz. níže), podle popisu v ukázce nakreslete pod zápis psa baskervillského. Písemně proveďte úkol pod textem č. 4 – vysvětlit význam slov delirium, halucinace, bestie.
 • Arthur Conan Doyle (1859 – 1930)
 • Byl britský spisovatel, který se proslavil především příběhy o Sherlocku Holmesovi – detektivky. Postava Sherlocka Holmese si brzy získala mezinárodní uznání. V některých jeho dalších dílech najdeme i vědeckofantastické prvky.
 • Výběr z díla: Pes baskervillský, Případy Sherlocka Holmese, Údolí strachu a další.

Sloh

Opakování vypravování – Pracovní list „Vypravování“ s datem tohoto týdne. Pracovní list vyplňte (úkoly 9 + 10) a odešlete mi jej prosím na mail, děkuji.

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

6.A – Český jazyk 25. 5. – 29. 5. 2020

Mluvnice

 • Tento týden budeme naposled procvičovat příslovečné určení, příští týden od větných členů upustíme a zopakujeme si něco ze skladby.
 • Ve spodní části stránky najdeš vložený pracovní list s označením tohoto týdne, vyplněný mi jej prosím zašli na mail. Děkuji.

Literatura

 • Čítanka s. 153 – 154 – Tramvaj plná strašidel (P. Braunová) – přečti si ukázku z knihy, do sešitu literatury namaluj, jak si představuješ takovou strašidelnou tramvaj (nekopíruj obrázek ze s. 153). Potom si ústně odpověz na otázky pod textem.
 • Do sešitu literatury napiš krátké vyprávění o tom, z čeho máš největší strach, popř. popiš nějaký strašidelný zážitek.

Sloh

 • Dole na stránce najdeš pracovní list „Tvoříme texty“ – pracuj s tímto pracovním listem a se sešitem slohu. Své výtvory mi pošli na mail, děkuji.

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

6.A – Český jazyk 18. 5. – 22. 5. 2020:

Mluvnice:

 • Tento týden se budeme věnovat stále rozvíjejícím větným členům, zejm. příslovečnému určení. Přikládám pracovní list, který mi po vypracování odešlete prosím na mail. Děkuji.
 • Dole na stránce najdete také pravopisné cvičení s datem tohoto týdne, po vypracování mi jej odešlete na mail.

Literatura:

 • Minulý týden jste si připomenuli, co je to pověst. V pověstech budeme pokračovat dál, a to v čítance na str. 150 – 151 – Podzemní chodby z Hostýna do Prahy (Oldřich Sirovátka, Marta Šrámková). Přečtěte si pověst a zodpovězte ústně otázku č. 1, písemně otázku č. 2 (informace o Hostýnu) – do sešitu literatury, otázku č. 3 – ústně.

Sloh:

 • I nadále budeme pracovat s vypravováním, ke kterému přikládám druhou polovinu pracovního listu (první polovinu jste plnily v minulém týdnu). Po vypracování mi prosím pošlete pracovní list na mail. Děkuji.

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

6.A – Český jazyk 11. 5. – 15. 5. 2020

Mluvnice

 • Tento týden se budeme věnovat opakování větných členů, proto budete pracovat s přiloženým pracovním listem s označením data tohoto týdne. Vyplněný pracovní list mi prosím pošlete na mail.
 • Opět si zopakujeme něco z pravopisu, tentokrát se zaměříme na mně/mě – Pravopisné cvičení mně-mě pošlete prosím na mail.

Literatura

 • Čítanka s. 148 – O Bivoji (Alois Jirásek) – připomeň si, o čem pojednává tato pověst. Po jejím přečtení si do sešitu vypracuj sám/sama podle internetu zápis o A. Jiráskovi (stručný život, dílo, zajímavosti). Vypracuj také otázky pod textem – 1, 2, 3, 5 + pod zápis o Jiráskovi opište z čítanky s. 149 zápis o tom, co je to pověst (nemusíte odesílat na mail).

Sloh

 • Tento týden budeme pokračovat vyprávěním, přikládám pracovní list s označením tohoto týdne. Vyplněný mi jej prosím pošlete na mail.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

6.A – Český jazyk 4. 5. – 7. 5. 2020

Mluvnice

 • Minulý týden jsme začali probírat nový rozvíjející větný člen, a to příslovečné určení. Tento týden se v mluvnici zaměříme pouze na jeho procvičování. Kromě toho bude následovat pravopisné cvičení.
 • Skončili jsme v učebnici (s. 76, cv. 6). Budeme pokračovat dál ve cvičeních a naší učebnici a pracovním sešitě. Příští týden budou následovat pracovní listy na procvičování PU.
 • Uč. s. 77/7 – vyhledej v textu základní skladební dvojice (Po + Př), urči slovní druhy u všech slov, urči druh větných členů u červeně zvýrazněných slov – ÚSTNĚ
 • PS s. 55 – cv. 1 – najdi PU a urči jejich druhy, cv. 2 – doplň ke slovesům PU a urči jejich druhy + utvoř s vytvořenými spojeními sloves a PU věty (jako v příkladu), cv. 3 – ne, cv. 4 – doplň do textu vhodná PU (nemusíš určovat jejich druh), cv. 5a – ve větách a, b, c urči základní skladební dvojice (Po + Př) a ostatní větné členy (PK, PT, PU + jeho druh) – CELOU VYPLNĚNOU STRANU 55 POŠLI NA MAIL
 • Pravopisné cvičení „Koncovky podstatných jmen“ – vyplň a pošli na mail

Literatura

 • Čítanka s. 144 – Kráska Bella (Nicolas Vanier) – přečti si ukázku, ústně zodpověz na otázky 1 – 3 pod textem, písemně otázky 4 – 5 (do sešitu literatury, nemusíš posílat na mail)
 • Čítanka s. 147 – Hora Říp (Jaroslav Seifert) – přečti si báseň tak, jako bys ji měl přednášet, báseň se nauč, ať si procvičíš paměť a uspořádej doma pro rodinu „Vystoupení“ s Tvým přednesem této básněJ

Sloh

 • I nadále se tento týden budeme věnovat vypravování.
 • Uč. s. 131, cv. 2 – a) věty do sešitu zapiš tak, aby byla zachována správná dějová posloupnost, b) vymysli název příběhu, c) doplň do textu přímou řeč, d) vymysli další dějová slovesa (alespoň ), která se hodí do příběhu o lyžování (nemusíš posílat na mail)
 • Uč. s. 131, cv. 4 – napiš do sešitu vlastní zážitek na téma „Moje setkání se zvířetem“ – délka 1 strana v sešitě slohu (minimálně) – příběh pošli na mail​​​​​​​

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

6.A – Český jazyk 27. 4. – 30. 4. 2020

Mluvnice

 • Minulý týden jsme se věnovali opakování větných členů Po, Př, Pk, Pt
 • Tento týden si přidáme poslední z větných členů, který nás v tomto pololetí čeká, a tím je Příslovečné určení
 • Vše, co budete potřebovat, najdete v prezentaci s názvem Příslovečné určení

Literatura

 • Čítanka s. 136 – (Ne)obyčejný kluk (R. J. Palaciová) – přečti si úryvek, odpověz písemně do sešitu literatury na otázky pod textem 1 – 3 (pošli na mail)
 • Čítanka s. 139 – Zápas (S. Rudolf) – přečti si úryvek, do sešitu opiš medailonek o Stanislavu Rudolfovi ze s. 140

Sloh

 • Tento a následující týdny se budeme věnovat vypravování
 • Uč. s. 130 – Vypravování – přečti si, jak vypadá dějová posloupnost při vypravování a rámeček si stručně opiš do sešitu
 • Uč. s. 130, cv. 1 – přečti si příběh Ztracené kolo – úkoly b – e: ústně, úkol f – písemně do sešitu slohu – najdi dějová slovesa a urči u nich čas (slovesa nemusíš odesílat na mail)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

6.A – Český jazyk – 20. 4. – 24. 4. 2020

Mluvnice:

Minulý týden jsme se věnovali základním a rozvíjejícím větným členům – Po, Př, Pk, Pt. Budeme je procvičovat i nadále a příští týden si přidáme další nový rozvíjející větný člen, a to příslovečné určení.

 • Učebnice s. 74, cv. 3 – Najdi ve větách předměty a urči, zda se jedná o holé (H), rozvité (R) nebo několikanásobné (N), nezapomeň určit pád, ve kterém předmět je (např. Pt4 – předmět ve 4. pádě) – písemně do sešitu mluvnice (nemusíš odesílat na mail)
 • Učebnice s. 74, cv. 5 – přečti si slova v nabídce a vytvoř s nimi věty tak, aby každé ze slov bylo v utvořené větě předmětem – ústně
 • Pracovní list – „Větné členy“ – opakování Po, Př, Pk, Pt, shoda podmětu s přísudkem (vyplněný pracovní list odešli na mail)
 • Mluvený diktát – odkaz: https://www.umimecesky.cz/mluvene-diktaty-divne-sporty/32 (do sešitu mluvnice, napsaný diktát pošli na mail – kromě Leoše)

Literatura:

 • Čítanka, s. 134 – Naši největší nepřátelé (Karel Poláček) – přečti si ukázku z knihy Bylo nás pět, odpověz ústně otázky pod textem kromě č. 4, č. 2 písemně do sešitu literatury – charakterizuj partu chlapů z Palackého ulice
 • Čítanka s. 135 – Karel Poláček – opiš si do sešitu medailonek o autorovi, pusť si na YouTube alespoň některý z dílů stejnojmenného seriálu Bylo nás pět: https://www.youtube.com/watch?v=Rnj8QJaT1VA&list=PLL-8oDj7nTp84WJRGGyOthD3aZYZz8KIk

Sloh:

 • Stáhni si přiložený soubor „Příprava sushi“ – na obrázcích uvidíš, jak se sushi připravuje, očísluj obrázky podle toho, jak po sobě následují. Pak jednotlivé činnosti popiš. Kdo doma sushi připravuje, může mi poslat receptJ Vytištěný obrázek s popisem činností vlep do sešitu slohu. Cvičení vyfoť a pošli na mail.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

6.A – Český jazyk 14. 4. – 17. 4. 2020

Mluvnice

 • Minulý týden jsme se věnovali jednomu z rozvíjejících větných členů, a to předmětu. Tento týden budeme znovu procvičovat přívlastky, předměty, podměty a přísudky, ale zaměříme se také na nějaké pravopisné cvičení.
 • Procvičování větných členů:
 • PS S. 53, cv. 1 – podtrhni všechny předměty a zakroužkuj ty, které jsou několikanásobné (nemusíš posílat na mail)
 • PS S. 54, cv. 2, 3a, 4a+b (nemusíš posílat na mail)
 • Přívlastek a předmět – Pracovní list – vyplněný pracovní list mi pošli na mail
 • Kdyby cokoli nebylo jasné, ozvěte se mi prostřednictvím mailu, messengeru, jak jste zvyklíJ
 • Pravopisné cvičení: soubor Pravopisné cvičení 5, 6 – vyplněné mi pošli na mail

Sloh

 • Probíráme popis pracovního postupu. Vašim úkolem pro tento týden bude vymyslet „návod, postup“, jak užívat nějaký lék. Jelikož nám tady řádí koronavirus, tak vymyslete název léku na tuto zákeřnou nemoc, která nám všem otravuje život. Kromě názvu bude Vámi vytvořený text obsahovat onen zmiňovaný návod, jak se tento lék užívá. Kdo bude šikovný, může připojit i nějakou kresbičkuJ Délka textu: Jedna strana v sešitu slohu nebo 1/3 stránky ve Wordu. Text mi pošli na mail.

Literatura

 • Tento týden připadla hodina literatury na Velikonoční pondělí, takže úkoly zadávat nebudu.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

6.A – Český jazyk 6. 4. – 10. 4. 2020

Někteří z Vás mi stále neodeslali žádnou zpětnou vazbu, která se týká zadané práce z ČJ!!! Prosím o nápravu, děkuji.

Při odesílání úkolů prosím označujte číslo cvičení a strany, děkujiJ

Mluvnice:

Opakování – přívlastek – PS s. 52, cv. 1; s. 53, cv. 2 + 4

- Cvičení v PS mi prosím zašlete na e-mail

Předmět

- Zápis podle prezentace, pokud by bylo cokoli ohledně předmětu nejasného, kontaktujte mě na messengeru nebo přes e-mailJ

- Cvičení zadaná v prezentaci mi prosím zašlete na e-mail.

- Online cvičení skolasnadhledem.cz - https://www.skolasnadhledem.cz/game/723 (řešení online cvičení mi zasílat nemusíte)

Sloh:

Popis pracovního postupu – z prezentace „Popis pracovního postupu 6.A“

- proveď zápis do sešitu slohu

- za úkol, který považuji za DOBROVOLNÝ, zadávám popis pracovního postupu nějaké velikonoční dobroty, kterou u Vás doma připravujeteJ

Literatura:

- Pracovní list „Velikonoce“, nemusíte odesílat na e-mail, řešení vložím na stránky třídy na konci týdneJ

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

6.A – Český jazyk – 30. 3. – 3. 4. 2020

Zdravím Vás všechny opět po týdnu. Na výukovém portálu fred.fraus.cz najdete všechno potřebné pro vypracování týdenní dávky učiva z češtiny. Všimla jsem si, že někteří se stále nepřihlásili, proto tak prosím učiňte co nejdříve. V případě dotazů k jednotlivým úkolům nebo k samotné aktivaci se mnou můžete komunikovat přes messenger nebo prostřednictvím komentářů ve Fredovi, které budu sledovat.

PŘÍSPĚVKY VKLÁDÁM PRO JISTOTU I JAKO PŘÍLOHU (DOLE NA STRÁNCE).

Mluvnice:

Tématem tohoto týdne bude opakování větných členů, které jsme již probrali – přívlastek.

Všichni máte v sešitech tabulku z učebnice (s. 71), která se týká přívlastku. Nyní si tabulku znovu pročtěte a pusťte si prezentaci s názvem Přívlastek – viz Fred

Sloh:

Popis krajiny – viz Fred

Literatura:

Astrid Lindgrenová – viz Fred

Určitě si na Fredovi všimnete, že tam jsou příspěvky a úkoly. Příspěvek Vám učivo vysvětluje, popř. zde budu zadávat jednotlivá cvičení k procvičení učiva. Úkol slouží k tomu, abych od Vás získala nějakou zpětnou vazbu – např. úkol Literatura – Astrid Lindgrenová – u každého úkolu máte týden čas na jeho vypracování. Pokud bude nějaký problém, prodloužím dobu vypracování. Pak se úkol uzamkne. Vypracované úkoly budete vkládat přímo do Freda. Zkuste si to a vkládejte Vaše řešení buď ve Wordu, pozn. bloku, ve formě fotky… Třeba bude tento způsob výuky pro Vás alespoň nějakým zpestřením v této situaci. Díky a přeji hezký týden!

MW

___________________________________________________________________________

6.A – Český jazyk - přípravy od 23. 3. do 27. 3.

Zdravím Vás opět po týdnu. Tento týden si uděláme trochu „volnější“, proto Vás prosím, abyste se věnovali online cvičením a projektu (viz. níže). Během týdne Vám snad zpřístupním materiály na webu fred.fraus.cz, kam mi budete vkládat požadované výstupy, či odkud budete čerpat učivo. Prosím sledujte proto stránky Vaší třídy. Děkuji a přeji pevné zdraví a dostatek trpělivosti.

Mluvnice:

 • Online cvičení Škola s nadhledem: Druhy přívlatků: https://www.skolasnadhledem.cz/game/722
 • Opakování základních větných členů – 2 pracovní listy. Kdo má tu možnost, vyfotí, naskenuje vypracované pracovní listy, pošle mi na školní mail do konce týdne. (Nakladatelství TakTik s. 29 – 30) - soubor ke stažení dole

Sloh:

 • Pracovní list – popis osoby – nakladatelství TakTik cv. 5 + 6 - soubor ke stažení dole

Literatura:

 • Využijte čas k povinné četbě. Nezapomeňte na zápis ve čtenářských denících. Po návratu do školy budou mít všichni, kdo neměli, hotové projekty (zpaměti) + všichni budou mít všechny zápisy týkající se povinné četby ve čtenářských denících.
 • Čítanka – číst až do s. 128 + ústní úkoly pod textem (písemné úkoly přeskočte).

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

6.A – Český jazyk – přípravy od 16. 3. – 20. 3. 2020

MLUVNICE:

 • Shoda přísudku s podmětem – opsat do sešitu tabulku z učebnice s. 69
 • S. 70/2, 3 – písemně do sešitu mluvnice
 • PS s. 52/3, 4
 • Uč. s. 71 – Rozvíjející větné členy – Přívlastek shodný a neshodný
 • Uč. s. 71/2 – ústně
 • Uč. s. 72 – zápis horní oranžový rámeček – holý, rozvitý, několikanásobný přívlastek
 • Uč. s. 72/3,4 – ústně
 • PS s. 52 – Přívlastek – cv. 1, s. 53 – cv. 2, 3, 4
 • Úkoly skolasnadhledem.cz – vše týkající se příslušného učiva (kód v PS dole)

SLOH:

 • PS s. 80/4, 5

LITERATURA:

 • Čítanka s. 115 – Starší sourozenec – F. Nepil + úkoly pod textem (1. úkol ústně, 2. úkol písemně do sešitu literatury)
 • Využít čas k povinné četbě (nezapomenout na zápis do Čtenářského deníku)

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

11. – 13. 3. 2020

Mluvnice:

 • Minulou hodinu jsme si rozdali kopie zápisů týkající se základních větných členů (podmět, přísudek) a také úvodní texty k větným členům.
 • Zopakujte si, co je to člen řídící a závislý, jaké větné členy tvoří základní skladební dvojici, jakým slovním druhem může být podmět vyjádřen, druhy podmětů (vyjádřený, nevyjádřený, holý, rozvitý, několikanásobný).
 • Vypracované domácí úkoly z minulé hodiny neztraťte, zkontroluji si je, jakmile budeme ve škole.
 • Zopakujte si vše, co jsme si říkali o přísudku: přísudek slovesný, jmenný se sponou, jmenný (beze spony) + přísudek holý, rozvitý, několikanásobný.
 • Učebnice s. 70 – cv. 1 (do sešitu mluvnice), 2 (ústně), 3 (do sešitu mluvnice)
 • Pracovní sešit s. 51, cv. 1 a, b; 2.

Sloh:

 • Minulou hodinu jsme probírali popis osoby.
 • Zopakujte si, jaký je rozdíl mezi uměleckým a prostým popisem postavy, jaké používáme jazykové prostředky, jak vypadá osnova popisu osoby.
 • Vyberte si jednu z následujících fotografií. K vybrané fotografii napište 10 přídavných jmen a 5 sloves, která vás napadají, když se na fotku díváte. Nakonec napište popis osoby (do sešitu). Vyvarujte se používání stejných sloves (má, je, …). Rozsah – minimálně jedna strana v sešitu slohu.