český jazyk mluvnice sloh literatura

6.A – Český jazyk – 30. 3. – 3. 4. 2020

Zdravím Vás všechny opět po týdnu. Na výukovém portálu fred.fraus.cz najdete všechno potřebné pro vypracování týdenní dávky učiva z češtiny. Všimla jsem si, že někteří se stále nepřihlásili, proto tak prosím učiňte co nejdříve. V případě dotazů k jednotlivým úkolům nebo k samotné aktivaci se mnou můžete komunikovat přes messenger nebo prostřednictvím komentářů ve Fredovi, které budu sledovat.

PŘÍSPĚVKY VKLÁDÁM PRO JISTOTU I JAKO PŘÍLOHU (DOLE NA STRÁNCE).

Mluvnice:

Tématem tohoto týdne bude opakování větných členů, které jsme již probrali – přívlastek.

Všichni máte v sešitech tabulku z učebnice (s. 71), která se týká přívlastku. Nyní si tabulku znovu pročtěte a pusťte si prezentaci s názvem Přívlastek – viz Fred

Sloh:

Popis krajiny – viz Fred

Literatura:

Astrid Lindgrenová – viz Fred

Určitě si na Fredovi všimnete, že tam jsou příspěvky a úkoly. Příspěvek Vám učivo vysvětluje, popř. zde budu zadávat jednotlivá cvičení k procvičení učiva. Úkol slouží k tomu, abych od Vás získala nějakou zpětnou vazbu – např. úkol Literatura – Astrid Lindgrenová – u každého úkolu máte týden čas na jeho vypracování. Pokud bude nějaký problém, prodloužím dobu vypracování. Pak se úkol uzamkne. Vypracované úkoly budete vkládat přímo do Freda. Zkuste si to a vkládejte Vaše řešení buď ve Wordu, pozn. bloku, ve formě fotky… Třeba bude tento způsob výuky pro Vás alespoň nějakým zpestřením v této situaci. Díky a přeji hezký týden!

MW

___________________________________________________________________________

6.A – Český jazyk - přípravy od 23. 3. do 27. 3.

Zdravím Vás opět po týdnu. Tento týden si uděláme trochu „volnější“, proto Vás prosím, abyste se věnovali online cvičením a projektu (viz. níže). Během týdne Vám snad zpřístupním materiály na webu fred.fraus.cz, kam mi budete vkládat požadované výstupy, či odkud budete čerpat učivo. Prosím sledujte proto stránky Vaší třídy. Děkuji a přeji pevné zdraví a dostatek trpělivosti.

Mluvnice:

 • Online cvičení Škola s nadhledem: Druhy přívlatků: https://www.skolasnadhledem.cz/game/722
 • Opakování základních větných členů – 2 pracovní listy. Kdo má tu možnost, vyfotí, naskenuje vypracované pracovní listy, pošle mi na školní mail do konce týdne. (Nakladatelství TakTik s. 29 – 30) - soubor ke stažení dole

Sloh:

 • Pracovní list – popis osoby – nakladatelství TakTik cv. 5 + 6 - soubor ke stažení dole

Literatura:

 • Využijte čas k povinné četbě. Nezapomeňte na zápis ve čtenářských denících. Po návratu do školy budou mít všichni, kdo neměli, hotové projekty (zpaměti) + všichni budou mít všechny zápisy týkající se povinné četby ve čtenářských denících.
 • Čítanka – číst až do s. 128 + ústní úkoly pod textem (písemné úkoly přeskočte).

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

6.A – Český jazyk – přípravy od 16. 3. – 20. 3. 2020

MLUVNICE:

 • Shoda přísudku s podmětem – opsat do sešitu tabulku z učebnice s. 69
 • S. 70/2, 3 – písemně do sešitu mluvnice
 • PS s. 52/3, 4
 • Uč. s. 71 – Rozvíjející větné členy – Přívlastek shodný a neshodný
 • Uč. s. 71/2 – ústně
 • Uč. s. 72 – zápis horní oranžový rámeček – holý, rozvitý, několikanásobný přívlastek
 • Uč. s. 72/3,4 – ústně
 • PS s. 52 – Přívlastek – cv. 1, s. 53 – cv. 2, 3, 4
 • Úkoly skolasnadhledem.cz – vše týkající se příslušného učiva (kód v PS dole)

SLOH:

 • PS s. 80/4, 5

LITERATURA:

 • Čítanka s. 115 – Starší sourozenec – F. Nepil + úkoly pod textem (1. úkol ústně, 2. úkol písemně do sešitu literatury)
 • Využít čas k povinné četbě (nezapomenout na zápis do Čtenářského deníku)

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

11. – 13. 3. 2020

Mluvnice:

 • Minulou hodinu jsme si rozdali kopie zápisů týkající se základních větných členů (podmět, přísudek) a také úvodní texty k větným členům.
 • Zopakujte si, co je to člen řídící a závislý, jaké větné členy tvoří základní skladební dvojici, jakým slovním druhem může být podmět vyjádřen, druhy podmětů (vyjádřený, nevyjádřený, holý, rozvitý, několikanásobný).
 • Vypracované domácí úkoly z minulé hodiny neztraťte, zkontroluji si je, jakmile budeme ve škole.
 • Zopakujte si vše, co jsme si říkali o přísudku: přísudek slovesný, jmenný se sponou, jmenný (beze spony) + přísudek holý, rozvitý, několikanásobný.
 • Učebnice s. 70 – cv. 1 (do sešitu mluvnice), 2 (ústně), 3 (do sešitu mluvnice)
 • Pracovní sešit s. 51, cv. 1 a, b; 2.

Sloh:

 • Minulou hodinu jsme probírali popis osoby.
 • Zopakujte si, jaký je rozdíl mezi uměleckým a prostým popisem postavy, jaké používáme jazykové prostředky, jak vypadá osnova popisu osoby.
 • Vyberte si jednu z následujících fotografií. K vybrané fotografii napište 10 přídavných jmen a 5 sloves, která vás napadají, když se na fotku díváte. Nakonec napište popis osoby (do sešitu). Vyvarujte se používání stejných sloves (má, je, …). Rozsah – minimálně jedna strana v sešitu slohu.