Úkoly a zprávy březen 2020

17. března 2020 - aktualizace - další materiály do angličtiny

Vzhledem k množství materiálů je termín vyhotovení všech úkolů (od 11. března doposud) až ve středu 25. března. To znamená, že vše, co máte uveřejněno zde na webu do 17. 3.  stačí mít hotovo do 25. března.


St Patrick's Day - Den svatého Patrika :)

Mrkněte se na videa, která máte níže. Možná nebudete všemu rozumět, ale určitě alespoň něco pochytíte. V prvním videu máte slovíčka, která se pojí se dnem svatého Patrika, a to určitě rozumět budete. Druhé video je o svátku sv. Patrika.


Až si všechno vyzkoušíte a přehrajete, je tu pro vás jeden úkol: na jeden papír A4 nakreslete a napište, co všechno jste se o svátku svatého Patrika dozvěděli a jak si svátek vlastně představujete - např.: která slovíčka ke svátku patří, která barva, které symboly atd.

1. Vezměte si papír velikost A4 (veliký jako učebnice angličtiny) a udělejte si nadpis:
SAINT PATRICK'S DAY

2. Vyberte slovíčka, která použijete a která budete kreslit. Bude to svatý Patrik? Nebo duha? Nebo kotlík zlata? Nebo skřítek?

3. Vybraná slovíčka nakreslete na papír. Napište k nim i to, jak se řeknou anglicky. Pokud máte možnost si obrázky vytisknout, můžete. Není to ale nutné, záleží na vás.

4. Kdo má tu možnost, obrázek si vyfotí (třeba telefonem), poprosí rodiče o pomoc a pošle mi jej na email syslova.zsvlcnov@seznam.cz. Do předmětu mi napište 6. A nebo 6. B + své příjmení. 


Dávám vám tu taky odkazy na hry, které můžete vyzkoušet na počítači:

https://www.quia.com/hm/303165.html - hádání slovíček s tématem sv. Patrika

https://www.quia.com/ws/781671.html - osmisměrka

http://www.marks-english-school.com/games/mes-patricks_01.htm - co je na obrázku

https://www.quia.com/cc/781671.html - pexeso

https://www.quia.com/mc/781671.html - spojování obrázku a slova16. až 20. března 2020

Slovníček: zapište si a učte se slovíčka 4. lekce - část A, B a C.


Přítomný čas prostý 

Vzpomeňte si na přítomný čas, probírali jste jej již na první stupni. Jak určitě víte, ve všech osobách, v jednotném i množném čase má stejné tvary, KROMĚ TŘETÍ OSOBY JEDNOTNÉHO čísla. V záporu využíváme pomocné sloveso a zápor, to znamená don´t nebo doesn´t. V otázce také využíváme pomocné sloveso do nebo does. Napište si zápis do školního sešitu.

Zápis do školního sešitu:

PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ

kladná věta

I play tennis.We play tennis.
You play tennis.You play tennis.
He/She/It plays tennis.They play tennis

záporná věta 

I don't play football.We don't play football.
You don't play football.You don't play football.
He/She/It doesn't play football.They don't play football.

otázky + krátká odpověď

Do I play games?Do we play games?
Do you play games?Do you play games?
Does he/she/it play games?Do they play games?

Do you play games? Yes, I do. No, I don't.

Does she play games? Yes, she does. No, she doesn't.


Procvičování přítomného času:

SB

str. 43 - cv. 5a: Přečti si věty a doplň sloveso v záporu - stačí ústně. Potom věty opiš do sešitu tak, aby byly pravdivé - zvol kladné nebo záporné sloveso tak, aby to byla pravda o tobě.
​​​​​​​Např: "I get up at seven o'clock." - pokud vstáváš v sedm hodin nebo "I don't get up at seven o'clock" - pokud nevstáváš v sedm hodin. Tak pokračuj dále se všemi větami.

str. 43 - cv. 6: Přečti si věty. Molly bude v nahrávce povídat o tom, jak to funguje u nich ve škole. Zapiš si do sešitu, jestli jsou věty pravdivé (true) nebo nepravdivé (false).
Do sešitu např: 1 true, 2 false, 3 false atd.

str. 44 - cv. 1: Přečti si nahlas nová slovíčka a nové výrazy. Se správnou výslovností ti pomůže poslech (níže).

str. 44 - cv. 2: Přečti si nahlas texty a přiřaď ke každé osobě tři činnosti. Se správnou výslovností ti pomůže poslech (níže). Zapiš si je do sešitu.


11. března 2020

Zopakujte si, jak říkáme čas podle SB (učebnice) na straně 40 - přečtěte si.

WB (pracovní sešit) str. 32, cv. 2: časy si zapište do sešitu jako "digitálky" a znovu přepište tak, jak říkáme v angličtině. Např.: 12:00 - twelve o'clock.

SB str. 42: přečtěte si  a přeložte.

WB str. 34/2: písemně do sešitu.

​​​​​​​