Základní škola a Mateřská škola Vlčnov, příspěvková organizace

Školní 1202

687 61 Vlčnov

Telefon: 572675117               Mail: zsvlcnov@zsvlcnov.uhedu.cz

A k t u a l i t y

Oznámení

     V úterý 13. a ve středu 14. listopadu bude zkrácena výuka z důvodu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Výuka na 1. stupni bude oba dva dny ukončena v 12:15 a na 2. stupni po 5. vyučovací hodině v 12:35. Po obědě odcházejí žáci domů. Odpolední výuka tyto dny nebude. Provoz školní družiny nebude omezen. Mgr. Petra Mlýnková, ředitelka školy.

Halloweenské pečení v německém jazyce

     Že učení jazyka může být i zábava, dokázali žáci deváté třídy, když v rámci tématu „Essen“ (jídlo) a nynějšího halloweenského období spojili příjemné s užitečným. Místo klasické hodiny němčiny jsme se proto vydali do školní kuchyňky vyzkoušet si, zda dovedeme připravit halloweenské dobroty podle německých receptů a za pomoci pouze německých pokynů. A jaké dobroty se jim podařily? Tak například „Crushed Eyes“, „Kürbis-Pops“ a „Mumien“. Všem velmi chutnalo a určitě to nebyla poslední takováto akce.

Pozvánka

     Srdečně zveme rodiče i veřejnost na Den otevřených dveří ve středu 7. listopadu. Dopoledne mají rodiče možnost nahlédnout do výuky. Od 14:00  se představí se svou činností jednotlivé kroužky (Klub logiky, Keramický kroužek, Parkour), ve vestibulu proběhne výstava výtvarných a školních prací ke 100. výročí ČR a výstava záložek ZŠ Staklín (Slovensko). V 16:00  vystoupí žákyně kroužku Moderní tance.

Přijďte poobědvat se svými dětmi

     Na tři listopadové dny jsme připravili možnost poobědvat se svými dětmi ve školní jídelně. Dovolujeme si Vás, zákonné zástupce, pozvat v rámci Dne otevřených dveří naší školy na akci “Poobědvejme společně“. Akce bude probíhat ve dnech 6., 7. a 8. listopadu 2018. Máte jedinečnou možnost:

* Ochutnat připravovaná jídla dle školních receptur

* Využít společných chvil s dětmi při obědě

Cena oběda je: 59,- Kč, platba v hotovosti, jídelníček na www.zsvlcnov.cz. Čas výdeje uzpůsobte rozvrhu dítěte od 11:40 do 13:30 hodin. Oběd není možné odnášet z jídelny. Cílem akce je prožití společných chvil rodičů a dětí při jídle. Přihlášení oběda den předem u vedoucí ŠJ Evy Polanské do 14:00 na telefonu 572 675 116 nebo e-mail: polanska.zsvlcnov@seznam.cz

Halloweenské kostýmy ovládly druhý stupeň

     Podobně jako minulý rok, i letos se na naší škole rozletěla strašidla, tedy žáci, kteří si připomínali poslední říjnový den - známý jako Halloween. Tento svátek původem z anglosaských zemí k nám proniká stále výrazněji, a proto jsme se rozhodli jej patřičně s žáky oslavit. Naši „druhostupňáci“ se převlekli do strašidelných kostýmů a nutno dodat, že některé byly skutečně vydařené a běhal z nich mráz po zádech. V osmé třídě dokonce žáci připravili i halloweenské občerstvení, které se jim nesmírně povedlo. Halloweenu byla přizpůsobena i výuka, a to především v cizích jazycích (Aj, Nj). Paní učitelky Mgr. Veronika Pilková a Mgr. Martina Wurstová se postaraly o patřičnou atmosféru tohoto svátku, a přiblížily tak dětem jeho význam. 31. říjen letošního roku se na naší škole skutečně vydařil a doufáme, že si jej zopakujeme i v příštím roce!

Dopravní hřiště - 4. A

     Ve středu 31.10. jsme vyrazili na dopravní hřiště v Uherském Brodě, abychom si vyzkoušeli své vědomosti. Milý pan učitel osvěžil naše dosavadní znalosti -nejdříve jsme si zopakovali význam značek, základní výbavu cyklisty a společně jsme řešili reálné situace na křižovatce. Poté následovala jízda na kole na hřišti, kde si žáci mohli své teoretické znalosti vyzkoušet v praxi, vzájemně se pozorovat, co dělám-nedělám správně. Žáci se aktivně zapojovali během výuky i diskuze, což pan učitel zhodnotil velmi pozitivně. Na jaře nás čeká ještě zkouška, tak nám všem držte palce.

Záložky putují na východ

     Období konce října bývá každoročně spojeno s oslavou Dne české státnosti a také zpříjemněno dny podzimních prázdnin. Letos si celý národ připomíná už 100 let od vzniku samostatného československého státu, a stejně tak i my se žáky ve škole. Naši osmáci a deváťáci se v dějepise mj. zúčastnili vzdělávacího programu „Staleté kořeny“ a také jsme jako jednu z možností připomenutí První republiky využili projekt, do něhož jsme zapojeni už několik let: „Záložka do knihy spojuje školy“. Jedná se o výměnnou akci se slovenskou školou, a tak se naši starší žáci na svých záložkách inspirovali právě naší česko-slovenskou minulostí. Partnerskou školou pro letošní výměnu je ZŠ Stakčín, odkud už nám balíček se záložkami i drobnými dárkovými předměty doputoval. Naše záložky se na svou expedici dlouhou přes 440 km vydávají též a my si můžeme zkusit představit, jaké by to bylo, kdyby… Kdybychom se tak daleko na východ, třeba během podzimních prázdnin, mohli vydat osobně s nimi a i na konci své cesty byli pořád doma – ve své zemi.

Turnaj ve stolním tenise

     V úterý 23. října se uskutečnil v obci Dolní Němčí turnaj ve stolním tenise. Za ZŠ Vlčnov se jej zúčastnila čtyřčlenná družstva mladších a starších žáků. Mladší žáci se umístili na hezkém čtvrtém místě a žáci starší obsadili 6. příčku. Všem reprezentantům vlčnovské školy děkuji za předvedené výkony a přeji hodně úspěchů na dalších sportovních akcích. L. Trtek.

Téměř symbolické podzimní odpoledne...

     Ve čtvrtek 18. října – tedy v den, kdy jsme si v prostorách školní družiny, kuchyňky a vestibulu užívali radostí tradičního Podzimního odpoledne, panovalo venku spíš babí léto a na příchod podzimu to moc nevypadalo. Přesto se ve škole všichni zúčastnění věnovali ryze podzimním aktivitám – drobným rukodělným činnostem, soutěžím a sportovním aktivitám, dlabání dýní a sbírání razítek za splněné úkoly… To všechno bylo letos odměněno nejen vynikajícími domácími pochutinami od maminek a babiček, ale nově také ochutnávkou vlastnoručně vyráběného moštu ze školních padavek. Hojná účast, příjemná atmosféra a skvělé (nejen) chuťové zážitky – nenapadá mě lepší způsob, jak jsme mohli podzim přivítat. A on dalšího dne skutečně přišel. Takže díky všem!

Návštěva knihovny - 1. A

     V úterý 9. října jsme se vydali do místní lidové knihovny. Paní Kolajová si pro nás přichystala přednášku o založení Československé republiky. Zopakovali jsme si, že v letošním roce je to 100 let, kdy vznikla. Seznámili jsme se s historií jejího založení, viděli fotografie T. G. Masaryka, vlajku i území tehdejšího Československa. Sledovali jsme ukázky ze života ve městě i na venkově. Velmi nás potěšilo promítání pohádek, které v této době vznikly. Na rozloučenou nám paní Kolajová nabídla sladkosti, ještě jednou za vše děkujeme. Na hezkou a poučnou hodinu zavítají i žáci druhého ročníku.

"U vlčnovského sedláka"

     Ve středu 3. října se k oslavě 100. výročí ČSR vydala třída 2. A s 2. B na zážitkový naučný program do historického domku č. 57, který nesl název „U vlčnovského sedláka“ a který organizovalo muzeum J. A. Komenského. Cílem bylo seznámit děti s tím, jak se žilo na vesnici dříve – na přelomu 19. a 20. století, co všechno musely děti dělat a jak žila typická vesnická rodina. Proběhla zde komentovaná prohlídka usedlosti s praktickými ukázkami. Děti se zde dozvěděly spoustu zajímavých informací a některé činnosti si mohly i vyzkoušet, což mělo úspěch. Vyzkoušely si např. sbírání ořechů do hnízd, ruční mlácení obilí cepy, skládání sena dřevěnými vidlemi, praní na valše, broušení srpu a vyzkoušely si i udělat těsto na chléb. I přes vrtochy počasí se nám výlet velmi líbil. Po našem nadšeném vyprávění navštívili výukový program i prvňáčci, kterým tedy počasí vyšlo lépe a program je také nadchl. Děkujeme muzeu J. A. Komenského za jeho uspořádání.

Rakousko na vlastní nohy

     V neděli 2. září se na místním parkovišti sešla skupinka budoucích „alpinistů“ směřujících na týdenní sportovně-turistický pobyt v Rakousku. Po přepočítání účastníků a zjištění, že jsme skutečně všichni, se mohlo vyrazit na dlouhou cestu. Po šesti hodinách jízdy nás uvítala naše chata jménem Haus Alpin (horská chata postavená v krásném vysokohorském rakouském středisku Tauplitz u městečka Bad Mitterndorf).Tady jsme se ubytovali a vzápětí vyrazili na menší túru. Další den mělo bohužel pršet, ale i tak jsme se rozhodli vydat na procházku za krásami okolní krajiny. Když jsme se celí zmožení vrátili, byli jsme rádi, že můžeme odpočívat a nabrat síly do dalšího dne. V úterý jsme se rozhodli navštívit město Hallstatt, jedno z nejkrásnějších měst Evropy. Hallstatt , nacházející se cca hodinu od našeho ubytování, leží u Halštatského jezera a společně s pohořím Dachstein a Solnou komorou patří ke Světovému dědictví UNESCO. Navštívili jsme i již zmíněnou Solnou Komoru, i když nám nepřálo počasí, tak jsme si prohlídku solných dolů ale i města velmi užili. Po návratu na ubytování jsme se domluvili, že zajedeme ještě na termální koupaliště v Bad Mitterndorfu. Středa byla konečně zasvěcena výletu na kolech, vydali jsme se totiž k jezeru Grundlsee. Toto Křišťálově čisté jezero se nachází ve stejnojmenné obci Grundlsee a je obklopené majestátným horským masivem. Jezero je dlouhé 6 km a široké1km. S rozlohou téměř pět kilometrů čtverečních se někdy nazývá "Štýrské moře". Jak se ukázalo, rozsáhlé pláže jsou po namáhavé cestě nejlepšími místy k odpočinku. Jelikož jsme se nebáli, vyzkoušeli jsme i teplotu jezerní vody. Po odpočinku jsme se vrátili do ubytování. Ve čtvrtek jsme vyrazili k dalšímu velmi zajímavému jezeru, tentokrát k Ödensee. Za teplejšího počasí se i v něm dá koupat, samozřejmě jsme neodolali a vodu opět na vlastní kůži otestovali. Po uschnutí na dřevěném molu jsme se rozhodli navštívit restauraci, hned poté jsme zamířili zpět k chatě a cestou jsme se opět zastavili na termálním koupališti. Pátek byl náš poslední den, a tak náš pan učitel Trtek nemeškal, rozdal nám mapy se zakroužkovaným místem, kam jsme měli dorazit, a předtím nás rozdělil do skupinek. Po nespočetném počtu hádek jsme se nakonec všichni setkali v místě určení. Společně jsme se pak vydali na poslední alpskou procházku. Když jsme se vrátili, už jsme jen sbalili své věci, rozloučili se s chatou a také nádhernou přírodou a vyrazili k domovu. Domů už jsme se těšili. Zažili jsme však nezapomenutelný týden v nádherné krajině a myslím, že Alpy nám všem odteď budou chybět a že jsme si to všichni hodně užili. Unavení a zmožení, ale plní zážitků jsme se vrátili zpátky do Vlčnova, čekala nás už jen jedna pěší túra – cesta domů. Johana Šimkova, 9. A.

Podzimní odpoledne ve škole

Kdy? Ve čtvrtek 18. října 2018 od 14 do 16 hodin
Kde? Ve vestibulu, kuchyňce a školní družině
Co nás čeká? Soutěže, hry, rukodělné činnosti, výroba moštu, dlabání dýní, ochutnávka dobrot
A co ještě? Budeme rádi, když budou děti od pondělí přinášet na výstavku zajímavé domácí výpěstky (ovoce, zeleninu, apod.) a maminky či babičky přispějí ve čtvrtek nějakou domácí dobrotou na ochutnání. Dobrá nálada s sebou samozřejmostí!

Sportovní den

     14. září se na fotbalovém stadionu uskutečnil pro 5. až 9. třídy ZŠ Vlčnov sportovní den. Žáci bojovali v pěti disciplínách a to v hodu kriketovým míčkem, skoku z místa, člunkovém běhu, vytrvalostním běhu a skoku přes švihadlo. Proběhlo také vyhlášení nejlepších, kteří byli oceněni medailí a diplomem. Vyhlašovali se vždy tři nejlepší chlapci a tři nejlepší dívky v daných kategoriích. Všem zúčastněným a především pak kolegům děkuji za příjemně strávené dopoledne a za pomoc s organizací. Mgr. L. Trtek

Oznámení

     Oznamujeme rodičům, že rozvrhy jednotlivých tříd jsou v elektronické žákovské knížce. Rodiče, kteří nemají přístupy k EŽK si mohou požádat o heslo na emailu: mlynkova.zsvlcnov@seznam.cz. Žákům 1. A budou přístupy dodány v polovině září.

Potřeby a pomůcky pro školní rok 2018/2019

POŘÍDIT POUZE VĚCI, KTERÉ JSOU UVEDENY NA SEZNAMU!


1. TŘÍDA: /dle pokynů třídní učitelky/.


2. TŘÍDA: sešity č. 512 – 10 ks /pomocné linky/, č. 513 – 10 ks, č. 420, 520 – 1 ks, č. 544 – 1 ks deníček, č. 511 – 1 ks, čtverečkový sešit, tužky č.1 – 1 ks, č. 2 – 2 ks, č. 3 – 1 ks, pravítko, gumu, pero, kterým se mi dobře píše, fólie A4, tabulku, fix na tabulku – 2 ks, černý centropen, pastelky, plastelínu, vodové a temperové barvy, voskovky, tuš, kulatý štětec č. 4, 6, plochý štětec č.12, nůžky, kelímek na vodu, ubrus, hadřík, zástěra (stará košile).

3. TŘÍDA: sešity č. 512 – 10 ks /pomocné linky/, č. 513 – 6 ks, č. 440 – 1 ks, velký lenoch, č. 644 – 1 ks deníček, notový sešit, pero - 2 ks /bombičkové, tornádo, stabilo/, tužky č. 1 – 1 ks, č. 2 – 2 ks, č. 3 – 1 ks nebo pentelka na rýsování, dlouhé pravítko, kružítko, gumu, fólie A4 – 2 ks, tabulku, fix na tabulku – 2 ks, nůžky, pastelky, voskovky, plastelínu, vodové nebo anilinové barvy, temperové barvy, černý centropen, kulatý štětec č. 6, 8, plochý štětec č. 12, tuš, kelímek na vodu, košíček na věci do lavice, ubrus, zástěra (stará košile), složka na výkresy.

4. TŘÍDA: sešity č. 523 – 6 ks, č. 524 – 8 ks, č. 544 – 2 ks, č. 444 – 2 ks, č. 440 – 1 ks, pero 2 ks /bombičkové nebo plnící/, tužky č. 1 – 1 ks, č. 2 - 2 ks, č. 3 – 1 ks, dlouhé pravítko + trojúhelník s ryskou, kružítko, fólie A4 – 2 ks, gumu, lepidlo, nůžky, temperové barvy, anilinové barvy, černý centropen – tenký, černý fix, plochý štětec č. 12, kulatý štětec č. 6, 8, 10, pastelky, voskovky, tuš, kelímek na vodu, ubrus, zástěra (stará košile).

5. TŘÍDA: sešity č. 544 – 8 ks, č. 524 – 4 ks, č. 440 – 2 ks, č. 444 – 2 ks, notový sešit, pero /bombičkové, plnící/, tužky č. 1 – 1 ks, č. 2 – 1 ks, č. 3 – 1 ks, pravítko + trojúhelník s ryskou, kružítko, fólie A4, A5, temperové, anilinové barvy, plochý štětec č. 12, kulatý štětec č. 6, 8, 10, pastelky, voskovky, tuš, černý centropen (tenký), kelímek na vodu,nůžky, hadřík, staré tričko.

PRO VŠECHNY TŘÍDY /1. - 5./: přezůvky se světlou podrážkou, ručník, ubrus na pokrytí lavice, kufřík nebo krabice od bot na výtvarné potřeby, obaly na učebnice a sešity.

DO TV: tenisky na pobyt venku, cvičky do tělocvičny, tepláková souprava, tričko, trenýrky /krátké kalhoty volné/. Vše podepsané a uložené v pytlíku nebo tašce.

POMŮCKY A POTŘEBY PRO ŽÁKY 6.- 9. TŘÍD: obaly na učebnice, sešity, fólie A4, sešity budou upřesněny vyučujícími jednotlivých předmětů na začátku školního roku.

DALŠÍ POMŮCKY BUDOU UPŘESNĚNY VYUČUJÍCÍMI NA ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019.

Contact Administrators | ©2009 Company ZS Vlcnov