Základní škola a Mateřská škola Vlčnov, příspěvková organizace

Školní 1202

687 61 Vlčnov

Telefon: 572675117               Mail: zsvlcnov@zsvlcnov.uhedu.cz

Aktuality

Noc s Andersenem

     Noc s Andersenem se v letošním roce konala 23. 3. 2018 - 24. 3. 2018. Tématem byla pohádka Cínový vojáček od H. CH. Andersena a dále kniha Povídání o pejskovi a kočičce, kterou napsal a nakreslil Josef Čapek. Dva úryvky z této knihy nám promítla paní Kolajová v místní knihovně. V rámci programu děti soutěžily v kvízech s pohádkovou tématikou. Další část programu následovala ve školní družině. Nejdříve paní učitelka Knotková četla úryvky z pohádkových knížek a děti měly za úkol uhádnout, o které knihy se jedná. Poté pro ně byla připravena spousta hádanek, tajenek a doplňovaček. O skvělou zábavu se též postaraly žákyně 8. tříd, které si připravily scénku právě z výše uvedené knížky Josefa Čapka O pejskovi a kočičce, jak si myli podlahu. Děti byly velmi nadšené. Poslední částí večerního programu byla stezka odvahy a příjemně unavené děti se poté ubraly ke spánku. Ráno byl připraven kvíz, hádanky a dále se konalo sportovní utkání ve vybíjené. Jana Mouralová.

Brodský zpěváček

     Dne 14.3.2018 jsme se zúčastnili přehlídky lidových písní „Brodský zpěváček“, která se konala v Uherském Brodě. Školní družinu reprezentovaly dívky Simona Juřenová, Sabina Hlůšková, Klára Lekešová, Michaela Stašková, Veronika Juřenová a Adéla Kučerová. Děvčata za svůj skvělý výkon obdržela pochvalu od poroty a přivezly si certifikát „Zpívající družinka“. Jana Mouralová.

Karneval

     Tradiční Karneval se konal 15. února ve vyzdobeném vestibulu školy. Děti se velmi těšily nejen na to, až se přemění za oblíbené pohádkové bytosti, ale také na vystoupení kouzelníka, který zahájil naše zábavné odpoledne. Poté jsme si zatančili s děvčaty z kroužku Moderních tanců jejich oblíbené skladby. Nechyběly karnevalové hry a plnění sportovních disciplin s odměnami na jednotlivých stanovištích. Děkujeme všem, kteří se podíleli na této úspěšné akci. Anna Mošťková.

Paletka

     Ve středu 14. února proběhla okrsková výtvarná soutěž školních družin. Ve ŠD v Havřicích se sešlo 35 malých umělců z 12 uherskobrodských družin. V tomto roce se děti společně vypravily na cestu do pravěku, seznámily se s postupným vývojem života na Zemi a prohlédly si spoustu obrázků pravěkých rostlin i tvorů. Za úkol měli, podobně jako první pravěcí malíři, zachytit momenty z pravěkého života na stěnu jeskyně. Za naši školu se soutěže zúčastnili žáci třetí třídy Simona Juřenová, Romana Mošťková a Ondřej Knotek. Práce se všem velmi povedla. Porota ocenila deset prací cenami a medailí, kterou si také odnesl Ondřej Knotek a Romana Mošťková. Gratulujeme! Dětem děkuji za reprezentaci naší školy a přeji jim hodně nejen výtvarných úspěchů. Anna Mošťková.

Únor 2018

     Měsíc únor, je nejen nejkratším měsícem v roce, ale i plný masopustních radovánek, karnevalů a radosti. Taktéž ve školní družině se konal „Masopustní karneval“, který byl zahájen vystoupením pana kouzelníka Tomáše Šulaje. Jeho kouzla a triky byly pro děti naprosto úžasné a vykouzlil na jejich tvářích i obdiv a spoustu smíchu. Dalším zpestřením bylo vystoupení děvčat z kroužku moderních tanců pod vedením paní učitelky Kateřiny Knotkové. Následovaly společenské, sportovní hry a soutěže. Děti předvedly krásné kostýmy a zažily báječné odpoledne. Rádi bychom poděkovali paní Bučkové, která poskytla dětem spoustu sladkých dobrot a děvčatům 8. tříd za pomoc při organizaci karnevalu. Jana Mouralová.

Prosinec 2017

     Období Adventu bylo ve školní družině zahájeno nejprve výrobou adventních věnců. Tyto zhotovené věnce si žáci odnesli domů, aby mohli příjemně zahájit se svými blízkými tento sváteční čas. Následně další akcí bylo pečení a zdobení perníčků, kdy se zapojily i maminky, které pomáhaly s pečením i zdobením. Před vánočními prázdninami proběhlo koledování u stromečku spojené s ochutnávkou cukroví. Žáci si pro své nejbližší připravili pásmo básní se zimní a mikulášskou tématikou. Rovněž zde zazněly vánoční písně a koledy, kdy se přidali ve zpěvu i rodiče a příbuzní. Jana Mouralová.

Drakiáda

     Srdečně zveme děti a rodiče na drakiádu, která se koná dne 4. 10. 2017 ve 14.45 hodin. Sraz u mateřské školy.

Contact Administrators | ©2009 Company ZS Vlcnov